top of page

Phiếu khảo sát

Năm học cũ đã khép lại với bao thành công của cô và trò cùng sự đồng hành của quý Phụ huynh. Nhà trường biết ơn sự tin yêu và lựa chọn đồng hành của Quý Phụ huynh trong mọi kế hoạch của nhà trường. Sự ghi nhận của Quý Phụ huynh là động lực to lớn giúp cô trò nhà trường phát triển mỗi ngày.


Để năm học mới 2024-2025 tiếp tục thành công hơn nữa, nhà trường mong nhận được những ý kiến của Phụ huynh về những điều hài lòng và những đề xuất mong muốn để chúng ta cùng nhau xây dựng một môi trường văn minh, toàn diện cho trẻ.


Nhà trường luôn trong hành trình mỗi ngày tiếp tục làm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp cho các con! 

Ghi nhận thành công! cảm ơn đóng góp của anh/chị

bottom of page